כניסה למערכת

כניסה ראשונה למערכת?
הרישום למערכת 'אקס-קמפוס' הוא בנפרד מהרישום לאתר קמפוס.
יש להירשם עם אותו מייל איתו נרשמתם לקמפוס.

רשומים לקורס המתוגבר?
אתם כבר רשומים ל'אקס-קמפוס'.
התחברו באמצעות המייל והסיסמה שהזנתם במערכת ההזמנות.

נרשמתם כבר ל'אקס-קמפוס'?

[תזכורת סיסמה] [בעיית התחברות?]
QA